Bli medlem

Styret i Sand JFF krever at nye medlemmer må ha fast bostedsadresse i Nord-Odal kommune.
De som har dette kan bli medlem av foreningen mot å betale kontingent. 

Kontigenten er 250 kroner for voksne over 20 år. Ungdom til og med det året de fyller 20 år betaler halv pris (125 kroner). Ungdom betaler også halv pris på både jakt og fiskekort i hht. foreningens prisliste.


Klikk på følgende alternativ som passer med deg:

Ordinært medlemskap for personer over 20 år med fast bostedsadresse i Nord-Odal, klikk her.

eller

Ungdomsmedlemskap til og med fylte 20 år med fast bostedsadresse i Nord-Odal, klikk her.


Alle innmeldinger som ikke stemmer i hht. styrets krav slettes og er ugyldige