Fiske‎ > ‎

Båtutlån Otten

Betingelser for utlånet:
* Du må være medlem eller ha fiskekort hos Sand JFF
* Båten kan kun lånes 2 døgn sammenhengene av gangen 
* Båten er låst med kodelås og kode mottas pr epost etter at du har reservert båten 

* Redningsvester er lånetaker sitt ansvar
* Lånetaker må selv vurdere om båten er sjødyktig
* Meld fra om feil eller mangler med båten umiddelbart når de oppdages til fiskeutvalget

Setersjøen
Båten i Sør-Otten ligger like ved parkeringsplassen og er merket med Sand JFF. Det må 
betales bomavgift  opp til Otten ved Fløytdammen (via mobil).
 

Båten er låst med kodelås og kode mottas pr epost etter at du har reservert båten 
 

Comments