Fiske‎ > ‎

Fiskeregler

Fiskeregler Sand JFF:

- Fiske er tillatt hele året med følgende unntak: I elver og bekker samt inntil

  100 meter fra os er det f.o.m 15. sept. t.o.m 31. okt. forbudt å fiske ørret.

- Stangfiske og fiske med håndsnøre fra land og fra båt uten motor er tillatt.

- Utsetting av krokredskap (støkrok), garnfiske samt oterfiske er forbudt.

- Garnfiske er tillatt i Gjeddvatnet og Tjernsjøen.

- Maks 1 stang pr. solgt fiskekort er tillatt.

- Fanget fisk tas med eller slippes ut igjen, minstemål er 25cm (gjelder ørret).

- Isfiske er tillatt på alle vann og tjern fra 1. november og frem til isløsning.

- Husk å holde naturen ren, fjern alt søppel etter deg.

- Inntektene fra fiskekortsalget går til utsetting av fisk.

- Barn fisker gratis til og med det året de fyller 16.
 
- Det er ikke tillat med elmotor på noen av Sand JFF sine vann.
Comments