Om Sand JFF

Foreningen ble stiftet i 1947 og forvalter i overkant 100.000 dekar småviltterreng samt de forskjellige fiskevannene innenfor
jaktgrensene. Sand JFF ligger i Nord-Odal Kommune i Hedmark fylke ca. 10 mil fra Oslo.

Navn/foretaksnavn:             SAND JEGER- OG FISKERFORENING
Organisasjonsnummer:      996 209 997 

Forretningsadresse:           Løkken
                                           2123 BRUVOLL


Driftskonto styret:         1870.20.22238
Konto lerdueutvalget:   1870.45.88239
Konto jaktutvalget:       1870.45.88204
Konto fiskeutvalget:     1870.45.88220

Comments