Om Sand JFF‎ > ‎

Styret

Alle medlemmer i styret og utvalgene driver sitt arbeid uten lønn (foreningen har ingen ansatte). Derfor ber vi alle om å lese informasjonen på våre nettsider grundig før du slår på tråden.


Vi kan også kontaktes på epost post@sandjff.no 
Jaktutvalget:
Odd Vik
Erling Bunes
Stian Vannevjen
Marte Emilie Nordli Rustad
Henning Solhaug
Jan Henry Ness
Gunnar Nyberg

Fiskeutvalget:
Dan Børge Ruud
Peter Førde
Håkon Lishaugen
Søren Bang Jokumsen
Ole B. Alnes
Tom Erik Søberg


Lerduegruppa:
Tord Strandvik
Jan Erik Morterud
Stein O Vestby
Kjell Arne Vang
Stian Vestli
Stian Vannevjen
Benny Nyborg
Marte-Emilie Nordli Rustad       

Styret
Øystein Grytten

Håvard Fossen
Odd Vik
Erling Bunes
Tord Strandvik
Dan Børge Ruud

Per Haugsmoen                                
Marte Emilie Rustad

 
Valgkomite:
Finn Disenbroen
Odd Vik
 

Regnskap/Revisorer:
 

Leder                                            
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem


Leder                                                
Nestleder
Medlem  
Medlem
Medlem
MedlemLeder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem


Leder  
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem
VaramedlemMedlem
Medlem


Hedmark Regnskap og Økonomi AS
Telefon
922 91 947
913 85 215906 15 400
415 67 272
476 53 461
970 15 311

Comments