Om Sand JFF‎ > ‎

Styret

Alle medlemmer i styret og utvalgene driver sitt arbeid uten lønn (foreningen har ingen ansatte). Derfor ber vi alle om å lese informasjonen på våre nettsider grundig før du slår på tråden.


Vi kan også kontaktes på epost post@sandjff.no 
Jaktutvalget:
Odd Vik
Erling Bunes
Peter Førde
Marte Emilie Nordli Rustad
Njål Bakketun
Jan Henry Ness
Gunnar Nyberg

Fiskeutvalget:
Dan Børge Ruud
Søren Bang Jokumsen
Bente Haugsmoen
Tore Trøftbråten
Ole B. Alnes
Tom Erik Søberg


Lerduegruppa:
Stian Vestli
Jan Erik Morterud
Stein O Vestby
Kjell Arne Vang
Celina Nyborg
Stian Vannevjen
Benny Nyborg
Marte-Emilie Nordli Rustad
Tord Strandvik       

Styret
Henning Solhaug
Øystein Grytten
Håvard Fossen
Odd Vik
Erling Bunes
Stian Vestli
Dan Børge Ruud

Kjell Arne Vang                            
-

 
Valgkomite:
Gunnar Nyberg
Odd Vik
 

Regnskap/Revisorer:
 

Leder                                            
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem


Leder                                                
Nestleder
Medlem  
Medlem
Medlem
MedlemLeder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem


Leder  
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem
VaramedlemMedlem
Medlem


Hedmark Regnskap og Økonomi AS
Telefon
922 91 947
913 85 215906 15 400
924 45 487
476 53 461

908 99 860

Comments