Om Sand JFF‎ > ‎

Styret

Alle medlemmer i styret og utvalgene driver sitt arbeid uten lønn (foreningen har ingen ansatte). Derfor ber vi alle om å lese informasjonen på våre nettsider grundig før du slår på tråden.


Vi kan også kontaktes på epost post@sandjff.no 
Jaktutvalget:
Stian Vannevjen
Erling Bunes
Peter Førde
Marte Emilie Nordli Rustad
Njål Bakketun
Jan Henry Næss
Erik Heesbråten

Fiskeutvalget:
Dan Børge Ruud
Søren Bang Jokumsen
Bente Haugsmoen
Tore Trøftbråten
Ole B. Alnes
Tom Erik Søberg


Lerduegruppa:
Tord Strandvik
Jan Erik Morterud
Stein O Vestby
Kjell Arne Vang
Celina Nyborg
Benny Nyborg
Gunnar Nyberg
Stian Vestli       
    

Styret
Stian Vestli
Henning Solhaug
Håvard Fossen
Tord Strandvik
Erling Bunes
Stian Vannevjen
Dan Børge Ruud

Øystein Grytten                           
Jan Erik Morterud

 
Valgkomite:
Erik Heesbråten
Gunnar Nyberg
 

Regnskap/Revisorer:
 

Leder                                            
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem


Leder                                                
Nestleder
Medlem  
Medlem
Medlem
MedlemLeder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
MedlemLeder  
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Varamedlem
VaramedlemMedlem
Medlem


Hedmark Regnskap og Økonomi AS
Telefon
458 09 548
913 85 215906 15 400
415 67 272
476 53 461

924 45 487
908 99 860
Comments