Lerdueskyting

Treningskvelder i 2016 er lagt til hver onsdag fra kl. 18.00. 
Det vil være patronsalg på banen. 

Sesongstart onsdag 4. mai.

Sesongavslutning onsdag 7. september

Begrensninger
Banen er stengt så lenge elgjakta pågår (fra og med 5. oktober hvert år). Banen blir også stengt under ekstremt tørre perioder om sommeren, men oppslag om dette vil henge på banen. Bortsett fra de nevnte begrensningene kan banen benyttes hver dag hele året.

En serie består av 25 skudd og duer. 

Priser
Ikke-medlem                                              70 kroner
Medlemmer                                                50 kroner
Medlemmer tom. fylte 20 år (ungdom)          25 kroner

Medlemskap kan tegnes på lerduebanen dersom du har bostedsadresse i Nord-Odal.

Comments