Siste nytt‎ > ‎

Jegerprøvekurs i juli

lagt inn 4. apr. 2013, 01:25 av Øystein Grytten   [ oppdatert 10. apr. 2013, 06:16 av Erling Bunes ]
Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.Jegerprøvekurset


Sand JFF vil i juli arrangere 
et "intensivt" kurs som strekker seg over 2 uker med en påfølgende eksamen.

Kurssted: Nord-Odal Skytterlag sitt klubbhus på Sandskogen.

Priser: 
 
Ikke-medlemmer:
Voksne: 1800,-
Ungdom til og med det året de fyller 20 år: 1300,-
 
Medlemmer:
Voksne: 1300,-
Ungdom til og med det året de fyller 20 år: 700,-
 
Medlemskap kan tegnes, halv pris til ungdom.
Medlemskapet krever at du har bostedsadresse i Nord - Odal.
Link for medlemskap i venstremenyen.
 
Prisene inkluderer ammunisjon til skytedagen. Eksamensavgift til staten på 280 kroner kommer i tillegg. 

Kurset tar utgangspunkt i NJFF sin jegerprøvebok. Se bilde til høyre.
 
Ungdomsmedlemmer kan også kjøpe jakt og fiskekort hos Sand JFF til halv pris.
Se jaktregler for mer info og priser på jaktkort.

Forbehold: Blir det færre enn 5 kursdeltakere vil kurset bli avlyst.

Tirsdag 9. juli
kl 18-21
Samling 1
Jaktutøvelsen slik samfunnet kan akseptere den

Holdninger og regler for human jaktutøvelse
Onsdag 10. juli
kl 18-21
Samling 2
Ansvar og krav knyttet til besittelse og bruk av våpen og ammunisjon.
Lørdag 13. juli
kl 09-18
  
Samling 3 og 6
Håndtering av våpen, bekledning, postplassering, avstandsbedømmelse. Jaktstart / jaktpause. Kart og kompass, bruk av GPS. Førstehjelp.
Selvstudium Samling 4
Artskunnskap fugler og pattedyr. 
Egne hjemmeoppgaver må leveres. Blir utlevert på 1. samling.
Selvstudium Samling 5
Regulering av jakta – lover og forskrifter. 
Egne hjemmeoppgaver må leveres Blir utlevert på 1. samling.
Samme dag som samling 3. Samling 6
Utendørs – skyting med hagle og rifle

Feller og fangst
Tirsdag 16. juli
 kl 18-21
Samling 7
Jakt på småvilt med påfølgende ettersøk. Fellefangst.

Jakt på storvilt med påfølgende ettersøk
Selvstudium Samling 8
Jakthundraser, dressur.
Egne hjemmeoppgaver må leveres. 
Blir utlevert på 1. samling.
Onsdag 17. juli
kl 18-21
Samling 9
 Ivaretakelse av viltet. Hvordan komme meg på jakt
 uke 30 eller 31 Om eksamen:
Jegerprøveeksamen består av 50 spørsmål, tre svaralternativ. 40 av spørsmålene må være riktig besvart for at eksamen er bestått.  Opplysninger om eksamensdato og sted (et datarom i kommunen) blir gitt på kurset. 


Påmelding til kurs
Trenger du mer informasjon kan du kontakte kursleder Lars Ola Rustad på telefon 978 25921. Selve påmeldingen vil vi ha elektronisk via dette skjemaet her.

Jegerregisteret

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.


Lykke til! 

Comments