Siste nytt‎ > ‎

Måling av pH i 2010

lagt inn 14. jun. 2010, 15:09 av Øystein Grytten   [ oppdatert 15. sep. 2010, 10:27 av Håvard Fossen ]
Foreningen har kjøpt inn nytt utstyr for måling av surhetsgraden. pH-komparator er et enkelt, vedlikeholdsfritt og nøyaktig instrument vi vil ha nytte av i mange år fremover.

Måleresultater 2010 (flere kommer):

Sætersjøen: 6,4
Lognsjøen: 6,7

Ottsjøen: 6,8
Vesle Otten: 6,5
Fløytdammen 5,8Sur nedbør fører til ødeleggelse av naturressurser som jord, vann, skog og fisk. Sur nedbør, og syrer fra humus i myrer, kan bidra til at vannets pH blir så lav at fisken ikke kan leve der lenger. Fiskeyngel tåler surt vann enda dårligere enn voksen fisk. Ørreten er igjen mer følsom enn abbor. Viktige næringsdyr for ørreten forsvinner hvis vannets pH blir liggende under 6,0. Ved lavere pH enn 4,7 klarer ofte ikke ørretyngelen å vokse opp. Dette kan gi store konsekvenser for økosystemet i vannet. 


Comments