Jakt‎ > ‎

Elgjakta 2016 - Status over åpne og stengte områder

All småviltjakt er STENGT i perioden fra og med 2. oktober til og med 19. oktober.

Fra og med den 20. oktober til og med 23/12 må det avtales med leder for elgjaktlaget hvor det kan jaktes dersom elgjakta ikke er ferdig i det aktuelle jaktfeltet.

Alle jaktledere er positive til å gjøre avtale om samjakt. Småviltjegere plikter å kontakte elgjaktlederne dagen/kvelden før jakt. Dette for å unngå overraskelser midt i drevet til de forskjellige elgjaktlagene. 
Elgjaktlederne kan ikke nekte samjakt, men kan henvise et hensiktsmessig antall småviltjegere til passende områder i sitt terrenget. Småviltjakt som ikke er avtalt med elgjaktleder meldes til jaktoppsynet uten unntak. 

Småviltjegere som ikke får tilgang til terreng av elgjaktledere bes rapportere dette til foreningens jaktutvalg eller post@sandjff.no

Status vil bli oppdatert etterhvert som det er endringer av betydning. 

 Jaktfelt  Jaktlag Jaktleder 
( Kontaktperson)
 Telefon Elgjaktas status 
 1  Gjeddevatnet  Ivar Strand /
 Finn Disenbroen 
 90 97 51 40  95 83 90 76 Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder. 
 2  Trøften  Tosten Trøften
 
 91 74 22 50
 
Elgjakt ferdig. Åpent for småviltjakt.
 4  Rovelstad   Finn Disenbroen   95 83 90 76 Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder.
 5  Nordhagen     Sondre Nordhagen  90 87 94 68Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder.
 6  Haug & Linder  Fredrik Haug  90 72 50 12Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder.
 7  Nedre Holth  Anders Holth 
 Trond Bråten
 90 85 31 31
 95 75 52 59
Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder.
 8  Kratterbøl &    Sand  Oddvar Nordli
 Lars Ola Rustad
 62 97 16 55
 97 82 59 21
Elgjakt ferdig. Åpent for småviltjakt.
 9  Ekornhol     Knut Thoner  97 00 72 88 Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder.
 10  Soløst      Hans Letterud
 Geir Vik
 95 77 24 87
 97 79 02 87
Elgjakt pågår. Samjakt må avtales med elgjaktleder.
         

 


Comments