Tilbud til lokal ungdom

Sand JFF ønsker å tilrettelegge for økt rekruttering blant unge jegere. Alle tilbud på denne siden er beregnet på ungdom til og med fylte 20 år som er bosatt i Nord-Odal Kommune.

Fordeler med å være ung i Sand JFF

* Halv medlemskontingent (150,-)
  - Viktig å oppgi fødselsdato ved innmelding!

* Halv pris på småviltkort (200,- sesongkort)
  - Jaktkort må da kjøpes hos en av våre lokale kortselgere.

* Gratis fiskekort
  - Bruk medlemskortet som fiskekort.

* Gratis utlån av mår- og minkfeller
   - Kontakt jaktutvalget for mer informasjon eller send oss en epost.

* Gratis båtutlån i Otten og Sætersjøen
   - Reserveres på vår nettside under "Båtutlån".

* Inviteres til kombinert rev og harejakt med hund
  - Dato for denne ungdomsaktiviteten finner man i aktivitetskalenderen. Mer info vil også utlyses på våre hjemmesider når tiden nærmer seg.

* Tilrettelagt åtebu for jakt på rev
  - Klubbhuset på lerduebanen vil bli tilrettelagt for åtejakt i vinterhalvåret. Her blir det køyeseng og muligheter for spennende nattetimer i månelyset.

* Videreformidling av elgjakt 
  - Dette er et nytt prøveprosjekt i 2013. Sand JFF 
videreformidler 20 dagsverk med elgjakt hos kommuneskogen der unge jegere vil være prioritert. Det vil si at inntil 10 unge jegere vil kunne få være med på elgjakt i 2 dager. Prisen er 250 kr dagen.Comments